Mokomės ne mokyklai, o gyvenimui. Seneka

Versija neįgaliems

Svetainė

Svarbiausios naujienos

Reorganizavimas vykdomas įgyvendinant Nacionalinę švietimo politiką, vadovaujantis Vilkaviškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2020–2025 metų bendruoju planu, patvirtintu Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. B-TS-951.Su reorganizavimo sąlygų aprašu galima susipažinti paspaudus nuorodą https://teisineinformacija.lt/vilkaviskis/document/15544

Kovo 17 d. 19 mokinių dalyvavo matematikos konkurse. Visi konkurso dalyviai buvo apdovanoti "Kengūros" pieštukais ir gavo konkurso organizatoriaus padėkos raštus.

Alvito ir Paežerių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo darbuotojai bei ugdytinių tėvai atsiliepė į Vilkaviškio Lions klubo kvietimą prisidėti higienos priemonėmis kūdikiams ir vaikams. Kovo 4 d. šiuo metu ypač reikalingos priemonės perduotos Vilkaviškio Lions klubui. Džiaugiamės Alvito ir Paežerių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo bendruomenių sutelktumu vardan kilnaus tikslo.