Mokomės ne mokyklai, o gyvenimui. Seneka

Versija neįgaliems

Ugdymas

Ugdymo organizavimas 1-4 klasėse 2019–2020 mokslo metais

1. Ugdymo proceso trukmė –175 ugdymo dienos, 35 savaitės.


2. Mokslo metai 1–4 klasių mokiniams skirstomi trimestrais:

I – 2019-09-02 – 2019-11-29;

II – 2019-12-02 – 2020-02-28;

III – 2020-03-02 – 2020-06-03.


3. Mokinių atostogų trukmė:

Rudens atostogos: 2019 m. spalio 28 d. – spalio 31 d.;

Žiemos (Kalėdų) atostogos: 2019 m. gruodžio 23 d. – 2020 m. sausio 3 d.;

Žiemos atostogos: 2020 m. vasario 17 d. – vasario 21 d.;

Pavasario (Velykų) atostogos: 2020 m. balandžio 14 d. – balandžio 17 d.;

Vasaros atostogos: 2020 m. birželio 4 d. – rugpjūčio 31 d.


Ugdymo organizavimas 5-10 klasėse 2019–2020 mokslo metais


1. Ugdymo proceso trukmė 5-10 klasės mokiniams – 185 ugdymo dienos, 37 savaitės.


2. Mokslo metai 5–10 klasių mokiniams skirstomi trimestrais:

I – 2019-09-02 – 2019-11-29;

II – 2019-12-02 – 2020-02-28;

III – 2020-03-02 – 2020-06-16.


3. Mokinių atostogų trukmė:

Rudens atostogos: 2019 m. spalio 28 d. – spalio 31 d.;

Žiemos (Kalėdų) atostogos: 2019 m. gruodžio 23 d. – 2020 m. sausio 3 d.;

Žiemos atostogos: 2020 m. vasario 17 d. – vasario 21 d.;

Pavasario (Velykų) atostogos: 2020 m. balandžio 14 d. – balandžio 17 d.;

Vasaros atostogos: 2020 m. birželio 17 d. – rugpjūčio 31 d.Socialinė-pilietinė 5-10 klasių mokinių veikla

Pagalba organizuojant mokyklos renginius;

Budėjimas mokykloje pertraukų ar renginių metu;

Pagalba puošiant mokyklą (apipavidalinant jos erdves, rengiant parodas mokykloje ir kt.);

Pagalba klasės vadovui arba dalykų mokytojams (tvarkant kabinetus, dokumentus ir pan.);

Bibliotekos, klasių tvarkymas;

Veikla mokyklos savivaldos institucijose (mokinių savivaldoje, mokyklos taryboje ir kita);

Pagalba draugui (pvz., turinčiam mokymosi sunkumų);

Pagalba mokytojams