Mokomės ne mokyklai, o gyvenimui. Seneka

Versija neįgaliems

Ikimokyklinis ugdymas

Alvito mokykla-daugiafunkcis centras teikia ikimokyklinio ugdymo paslaugas.

Ikimokyklinio ugdymo tikslas

Padėti vaikui išsiugdyti savarankiškumo, sveikos gyvensenos, pozityvaus bendravimo su suaugusiais ir bendraamžiais, aplinkos ir savo šalies pažinimo, kūrybiškumo ir mokėjimo mokytis pradmenis.

Amžius, nuo kurio vaikui pradedamas teikti ikimokyklinis ugdymas

Į ikimokyklinio ugdymo grupes priimami vaikai nuo 1 iki 6 (išimtinais atvejais – iki 5) metų. Tai yra iki tol, kol jie pradės lankyti priešmokyklinę grupę.

Ikimokyklinio ugdymo programa

Ikimokyklinis ugdymas vykdomas pagal patvirtintą ikimokyklinio ugdymo programą (dokumentas pdf formatu)

Ikimokyklinio ugdymo finansavimas

Mokesčius (už vaiko maitinimą, ugdymo priemones ir kt.) ir mokėjimo tvarką nustato Vilkaviškio rajono savivaldybė.

Priešmokyklinis ugdymas

Priešmokyklinio ugdymo tikslas

Padėti vaikui sėkmingai augti ir pasirengti mokytis mokykloje.

Priešmokyklinio ugdymo programa

Priešmokyklinis ugdymas yra vykdomas pagal vienerių metų Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą, kurioje nustatytos vaiko ugdymosi kryptys, metodai, išskirti ugdymosi gebėjimai taip pat pateikiamos pasiekimų vertinimo gairės.

Priešmokyklinėje grupėje įgyvendinama Tarptautinė programa „Zipio draugai“, kurios tikslas – padėti 5–6 metų vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos.