Mokomės ne mokyklai, o gyvenimui. Seneka

Versija neįgaliems

Ugdymas

Ugdymo organizavimas 1-4 klasėse 2021–2022 mokslo metais

1. Ugdymo proceso trukmė –175 ugdymo dienos, 35 savaitės.


2. Mokslo metai 1–4 klasių mokiniams skirstomi trimestrais:

I – 2021-09-01 – 2021-11-30;

II – 2021-12-01 – 2022-02-28;

III – 2022-03-01 – 2022-06-02.


3. Mokinių atostogų trukmė:

Rudens atostogos: 2021 m. lapkričio 3 d. – lapkričio 5 d.;

Žiemos (Kalėdų) atostogos: 2021 m. gruodžio 27 d. – 2022 m. sausio 7 d.;

Žiemos atostogos: 2022 m. vasario 14 d. – vasario 18 d.;

Pavasario (Velykų) atostogos: 2022 m. balandžio 19 d. – balandžio 22 d.;

Vasaros atostogos: 2022 m. birželio 3 d. – rugpjūčio 31 d.


Ugdymo organizavimas 5-8 klasėse 2021–2022 mokslo metais


1. Ugdymo proceso trukmė 5-8 klasės mokiniams – 185 ugdymo dienos, 37 savaitės.


2. Mokslo metai 5–8 klasių mokiniams skirstomi trimestrais:

I – 2021-09-01 – 2021-11-30;

II – 2021-12-01 – 2022-02-28;

III – 2022-03-01 – 2022-06-16.


3. Mokinių atostogų trukmė:

Rudens atostogos: 2021 m. lapkričio 3 d. – lapkričio 5 d.;

Žiemos (Kalėdų) atostogos: 2021 m. gruodžio 27 d. – 2022 m. sausio 7 d.;

Žiemos atostogos: 2022 m. vasario 14 d. – vasario 18 d.;

Pavasario (Velykų) atostogos: 2022 m. balandžio 19 d. – balandžio 22 d.;

Vasaros atostogos: 2022 m. birželio 17 d. – rugpjūčio 31 d.Socialinė-pilietinė 5-8 klasių mokinių veikla

Pagalba organizuojant mokyklos renginius;

Budėjimas mokykloje pertraukų ar renginių metu;

Pagalba puošiant mokyklą (apipavidalinant jos erdves, rengiant parodas mokykloje ir kt.);

Pagalba klasės vadovui arba dalykų mokytojams (tvarkant kabinetus, dokumentus ir pan.);

Bibliotekos, klasių tvarkymas;

Veikla mokyklos savivaldos institucijose (mokinių savivaldoje, mokyklos taryboje ir kita);

Pagalba draugui (pvz., turinčiam mokymosi sunkumų);

Pagalba mokytojams