Mokomės ne mokyklai, o gyvenimui. Seneka

Versija neįgaliems

Komisijos ir darbo grupės

Vaiko gerovės komisija:

Teresė Vilbikaitienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui (komisijos pirmininkė);

Ingrida Kromelienė – socialinė pedagogė (komisijos pirmininkės pavaduotoja);

Rasa Čižikaitė – specialioji pedagogė-logopedė;

Zita Jankauskienė – komisijos sekretorė;

Rasa Kasperaitienė – tėvų atstovė.


Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija:

Rolandas Bulkauskas – mokyklos-daugiafunkcio centro direktorius (komisijos pirmininkas);

Jūratė Kiseliauskienė – mokyklos-daugiafunkcio centro tarybos atstovė;

Teresė Vilbikaitienė – mokyklos-daugiafunkcio centro mokytojų tarybos atstovė (komisijos sekretorė);

Rasa Kasperaitienė – mokyklos-daugiafunkcio centro mokytojų tarybos atstovė;

Elena Šventoraitienė – Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė.


Smurto ir patyčių prevencijos, intervencijos grupė:

Teresė Vilbikaitienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui (grupės vadovė);

Ingrida Kromelienė – socialinė pedagogė.


Humanitarinių dalykų mokytojų metodinė grupė:

Vida Kaukaitė – lietuvių kalba ir literatūra, metodinės grupės pirmininkė;

Ramutė Bakūnienė – dorinis ugdymas;

Rasa Arlauskienė – muzika;

Aistė Petkevičiūtė – anglų kalba;

Andrius Zavistauskas – istorija, pilietinis ugdymas;

Birutė Šamatauskienė – rusų kalba;

Audronė Gurinskienė – dailė;

Greta Meseckaitė – šokio mokytoja.


Pradinio ugdymo mokytojų metodinė grupė:

Zita Jankauskienė – pradinio ugdymo mokytoja, metodinės grupės pirmininkė;

Ingrida Sabeckienė – pradinio ugdymo mokytoja;

Laimutė Ivaškevičienė – pradinio ugdymo mokytoja;

Ramutė Liudvikauskienė – pradinio ugdymo mokytoja.


Mokyklos-daugiafunkcio centro mokytojų taryba:

Pirmininkas – Rolandas Bulkauskas, mokyklos-daugiafunkcio centro direktorius;

Sekretorė – Ingrida Sabeckienė, pradinio ugdymo mokytoja.


Mokyklos-daugiafunkcio centro taryba:

Pirmininkė – Jūratė Kiseliauskienė;

Pirmininkės pavaduotoja – Ingrida Kromelienė;

Narys – Ingrida Sabeckienė;

Narys – Virginija Seinauskienė;

Narys – Milda Šamatauskienė;

Narys – Alina Bernotaitienė.


Darbo taryba:

Pirmininkas – Kastytis Ažukas;

Pirmininko pavaduotoja – Kristina Andriukaitienė;

Narys – Povilas Melnykas.