Mokomės ne mokyklai, o gyvenimui. Seneka

Versija neįgaliems

Socializacijos ir prevencijos programos

SOCIALINIS, EMOCINIS UGDYMAS

Kasmet mokslo metų pabaigoje įgyvendinama tęstinė vasaros poilsio programa "Draugystės ratas". Vasaros poilsio stovyklos veiklose dalyvauja visi norintys I-VIII klasių mokiniai.

Vykdomos programos „Zipio draugai“ tikslas – padėti 5–6 metų vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos.

Laikas kartu (priešmokyklinis ugdymas - IV klasė) – įrodymais grįsta programa, kuri padeda mokytojams kurti saugią mokymosi aplinką ir išmokyti vaikus įgūdžių, padedančių pasiekti dėkmę mokykloje ir gyvenime. Programa Laikas kartu orientuojasi į vaikų potencialą ir kreipia jų kūrybines galias taip, kad ateityje vaikai taptų gabūs, sveiki jauni žmonės, kurie turi pozityvius tikslus ir jaučia įsipareigojimus savo šeimai ir bendruomenei.

Paauglystės kryžkelės (V-X klasės) – įrodymais pagrįsta programa, kuri padeda mokytojams kurti saugią mokymosi aplinką ir ugdyti gyvenimo įgūdžius, padedančius mokiniams išgyventi paauglystės metus. Išsamios pamokos ir pagalbinė programos medžiaga suvienija mokyklos personalą, šeimą, bendruomenę ir jaunus žmones. Ši programa į Bendrąsias ugdymo programas integruoja socialinį ir emocinį ugdymą, charakterio ugdymą, psichoaktyviųjų medžiagų ir patyčių prevenciją bei mokymąsi tarnaujant, taip skatindama tinkamą paauglių vystymąsi.