Mokomės ne mokyklai, o gyvenimui. Seneka

Versija neįgaliems

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų komunikavimo kompetencijos plėtojimas

Alvito mokykla-daugiafunkcis centras kartu su Vilkaviškio r. Gižų K. Baršausko mokykla-daugiafunkciu centru nuo 2019 metų gruodžio mėnesio įgyvendina iš ES struktūrinių fondų lėšų finansuojamą projektą „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų komunikavimo kompetencijos plėtojimas“. Projektas bus vykdomas 2019 m. gruodžio - 2021 m. lapkričio laikotarpiu. Projekto įgyvendinimui dviems įstaigoms numatyta suma 27925,77 Eurų.

Projekto tikslas – tobulinant ugdymo procesą (į vaiką orientuoto ugdymo filosofinės krypties diegimas), plėtoti vaikų komunikavimo kompetenciją pasitelkiant tėvus.

Kaip veiksime? Taikysime į vaiką orientuotą ugdymo modelį, STEAM-STRREAM inovacijas. Veiksime pagal ugdymo modelį: kiekvieną dieną 1,5 val. veikla lauke, 1,5 val. veikla patalpoje. Bus kuriamos mobilios dirbtuvės, laikinos tyrimų erdvės, kuriose bus pakankamai iššūkių, tyrinėjimo objektų ir įvairovės. Vaikai galės eksperimentuoti, stebėti, tyrinėti, dalintis savo įspūdžiais ir emocijomis. Naudosime ir šiuolaikines informacines technologijas, kurios motyvuos vaikus veikti.

Į ugdymą įtrauksime tėvus. Bus sudarytas vaiko portfolio, o tėvų susitikimų-refleksijų metu bus aptariamas konkretaus vaiko individualus ugdymosi planas. Eisime dialogu grįstos partnerystės link. Keisimės ir dalinsimės žiniomis apie vaiko patirtį, aplinką gyvenimą, tarpusavyje derinsime ugdymo tikslus ir požiūrį į vaiko ugdymą užtikrinant ugdymo dermę ir nuoseklumą.

Kodėl įsitraukėme į šį projektą? Mes mėgstam iššūkius, norim mokytis, siekiam kad ikimokyklinio ugdymo pedagogai ugdytųsi gebėjimą dirbti pačiais naujausiais metodais, o mūsų ugdytiniai pasiektų sėkmes.

Kodėl kartu su Gižų mokykla-daugiafunkciu centru? Su Gižų mokykla bendradarbiavimas vyksta jau keletas metų: abiejų mokyklų direktoriai dalyvavo „Lyderių laikas“ projekte, tikslingai vyksta mokytojų kompetencijų tobulinimas dalijantis gerąja patirtimi organizuojant mokytojų forumus.

Kokio rezultato tikimės? Planuojame, kad įgyvendinus projekto veiklas 9-10 proc. sumažės vaikų turinčių logopedinių sutrikimų.