Mokomės ne mokyklai, o gyvenimui. Seneka

Versija neįgaliems

Pedagogai

Eil.
Nr.

Pavardė, vardas

Mokomieji dalykai

Kvalifikacinės
kategorijos

1.

Arlauskienė Rasa

Muzika

Mokytoja metodininkė

2.

Armanavičienė Virginija

Technologijos

Mokytoja metodininkė

3.

Bakūnienė Romutė

Tikyba

Vyresnioji mokytoja

4.

Bikauskienė Ina

Anglų kalba

Vyresnioji mokytoja

5.

Budreikienė Laimutė

Fizika, gamta ir žmogus

Vyresnioji mokytoja

6.

Gurinskienė Audronė

Dailė, technologijos

Mokytoja metodininkė

7.

Ivaškevičienė Laimutė

Pradinis ugdymas (2 kl.)

Vyresnioji mokytoja

8.

Jankauskienė Zita

Pradinis ugdymas (3 kl.)

Vyresnioji mokytoja

9.

Kaukaitė Vida

Lietuvių kalba ir literatūra

Mokytoja metodininkė

10.

Kasimovienė Vaida

Informatika, ekonomika

Vyresnioji mokytoja

11.

Melnykas Povilas

Kūno kultūra

Vyresnysis mokytojas

12.

Meseckaitė Greta

Šokis

Mokytoja

13.

Seinauskienė Virginija

Matematika

Mokytoja metodininkė

14.

Liudvikauskienė Ramutė

Pradinis ugdymas (4 kl.)

Vyresnioji mokytoja

15.

Sabeckienė Ingrida

Pradinis ugdymas (1 kl.)

Mokytoja metodininkė

16.

Šeimienė Birutė

Anglų kalba

Mokytoja metodininkė

17.

Šamatauskienė Birutė

Rusų kalba

Vyresnioji mokytoja

18.

Vaitiekūnienė Rasa

Geografija

Vyresnioji mokytoja

19.

Zavistauskas Andrius

Istorija, pilietinis ugd., žmogaus sauga

Vyresnysis mokytojas

20.

Želvienė Edita

Biologija, chemija

Vyresnioji mokytoja